For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3616
(21)Numarul depozituluia 2007 0231
(22)Data depozitului2007.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.08.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOFRONI Dumitru, MD; GUŢU Lilian, MD; TENNER Katja, DE; CERNÎI Anatol, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; BADER Michael, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament diferenţiat al cancerului endometrial
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/42 (2006.01); A61N 5/00 (2006.01); C12Q 1/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.24
 Data decăderii din drepturi2012.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200231