For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.08.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.09.2007 Examinarea preliminară 15.11.2007 Examinarea de fond 30.06.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 24.08.2012 Valabil până la 28.02.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3616
(21)Numarul depozituluia 2007 0231
(22)Data depozitului2007.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.08.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOFRONI Dumitru, MD; GUŢU Lilian, MD; TENNER Katja, DE; CERNÎI Anatol, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; BADER Michael, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament diferenţiat al cancerului endometrial
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/42 (2006.01); A61N 5/00 (2006.01); C12Q 1/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.24
 Data decăderii din drepturi2012.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200231