For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3795
(21)Numarul depozituluia 2007 0234
(22)Data depozitului2007.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.08.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEPOIDA Petru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEPOIDA Petru, MD; CEBAN Cornelia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEPOIDA Petru, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a gradului de severitate al retinopatiei hipertensive
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 3/12 (2006.01); A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.08.30
 Data decăderii din drepturi2010.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200234