For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.09.2007 Examinarea preliminară 05.11.2007 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 30.08.2010 Valabil până la 29.02.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 30.08.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3795
(21)Numarul depozituluia 2007 0234
(22)Data depozitului2007.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.08.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEPOIDA Petru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEPOIDA Petru, MD; CEBAN Cornelia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEPOIDA Petru, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a gradului de severitate al retinopatiei hipertensive
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 3/12 (2006.01); A61B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.08.30
 Data decăderii din drepturi2010.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200234