For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3655
(21)Numarul depozituluia 2007 0238
(22)Data depozitului2007.09.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ROŞU Tudor, RO; COTOVAIA Aliona, MD; DONALD Poirier, CA; JENNY Roy, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de bis(2-hidroxi-8-fenil-triciclo/7.3.1.0.2,7/tridecan-13-on-tiosemicarbazonato)cupru
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01); C07C 49/323 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.09.03
 Data decăderii din drepturi2012.09.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200238