For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.09.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.09.2007 Examinarea preliminara 03.12.2007 Examinarea de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 03.09.2012 Valabil pana la 31.03.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3655
(21)Numarul depozituluia 2007 0238
(22)Data depozitului2007.09.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ROŞU Tudor, RO; COTOVAIA Aliona, MD; DONALD Poirier, CA; JENNY Roy, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de bis(2-hidroxi-8-fenil-triciclo/7.3.1.0.2,7/tridecan-13-on-tiosemicarbazonato)cupru
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2009
F1, BOPI 07/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 49/303 (2006.01); C07C 49/323 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.09.03
 Data decăderii din drepturi2012.09.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200238