For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.09.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.09.2007 Examinarea preliminara 02.10.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2008 Eliberarea brevetului (G2) 07.09.2010 Valabil pana la 03.03.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3445
(21)Numarul depozituluia 2007 0244
(22)Data depozitului2007.09.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; RUDIC Valeriu, MD; GĂINĂ Stela, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; SANDUL Ghenadie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; RUDIC Valeriu, MD; GĂINĂ Stela, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; SANDUL Ghenadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; RUDIC Valeriu, MD; GĂINĂ Stela, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; SANDUL Ghenadie, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al amigdalitei cronice decompensate
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2008
F1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61L 24/04 (2006.01); A61K 35/16 (2006.01); A61K 36/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.07
 Data decăderii din drepturi2010.09.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200244