For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.09.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.09.2007 Examinarea preliminara 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 07.09.2010 Valabil pana la 03.03.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3498
(21)Numarul depozituluia 2007 0245
(22)Data depozitului2007.09.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; NACU Viorel, MD; GĂINĂ Stela, MD; FRIPTU Valentin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; REVENCO Tatiana, MD; MOCAN Elena, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; NACU Viorel, MD; GĂINĂ Stela, MD; FRIPTU Valentin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; REVENCO Tatiana, MD; MOCAN Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; NACU Viorel, MD; GĂINĂ Stela, MD; FRIPTU Valentin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; REVENCO Tatiana, MD; MOCAN Elena, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al amigdalitei cronice decompensate
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61L 24/04 (2006.01); A61K 35/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.07
 Data decăderii din drepturi2010.09.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200245