For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.09.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.10.2007 Examinarea preliminara 21.02.2008 Examinarea de fond 31.10.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2009 Eliberarea brevetului (G2) 13.09.2014 Valabil pana la 31.03.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3718
(21)Numarul depozituluia 2007 0248
(22)Data depozitului2007.09.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVELCIU Aliona, MD; TIMOŞCO Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a stării bacteriocenozei intestinale la copiii de vârstă fragedă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); C12Q 1/06 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.09.13
 Data decăderii din drepturi2014.09.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200248