For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3718
(21)Numarul depozituluia 2007 0248
(22)Data depozitului2007.09.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVELCIU Aliona, MD; TIMOŞCO Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a stării bacteriocenozei intestinale la copiii de vârstă fragedă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); C12Q 1/06 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.09.13
 Data decăderii din drepturi2014.09.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200248