For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3567
(21)Numarul depozituluia 2007 0256
(22)Data depozitului2007.09.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; ARAPU Tatiana, MD; SANDU Maria, MD; SPĂTARU Petru, MD; MOŞANU Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor de nitriţi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/74 (2006.01); B01J 20/20 (2006.01); B01J 8/22 (2006.01); C01B 31/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.09.20
 Data decăderii din drepturi2012.09.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200256