For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.09.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.10.2007 Examinarea preliminara 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 25.03.2023 26.09.2024 Valabil pana la 26.09.2025 Achitarea taxei de mentinere 26.09.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3552
(21)Numarul depozituluia 2007 0259
(22)Data depozitului2007.09.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURDUI Teodor, MD; CIOCHINĂ Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a duratei maximal admisibile a efortului fizic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/02 (2006.01); A61B 5/0205 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200259