For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.09.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.10.2007 Examinarea preliminara 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 29.05.2024 26.09.2024 Valabil pana la 26.09.2025 Achitarea taxei de mentinere 26.09.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3552
(21)Numarul depozituluia 2007 0259
(22)Data depozitului2007.09.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURDUI Teodor, MD; CIOCHINĂ Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de determinare a duratei maximal admisibile a efortului fizic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/02 (2006.01); A61B 5/0205 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.26
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10448, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD Str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200259