For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3552
(21)Numarul depozituluia 2007 0259
(22)Data depozitului2007.09.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFURDUI Teodor, MD; CIOCHINĂ Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a duratei maximal admisibile a efortului fizic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/02 (2006.01); A61B 5/0205 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200259