For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.10.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.11.2007 Examinarea preliminara 23.11.2007 Examinarea de fond 30.09.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2009 Eliberarea brevetului (G2) 11.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3701
(21)Numarul depozituluia 2007 0280
(22)Data depozitului2007.10.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; FALA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; PARII Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiElixir pentru dinţi (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2009
F1, BOPI 09/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 8/60 (2006.01); A61K 8/73 (2006.01); A61K 8/97 (2006.01); A61K 8/99 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/26 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61Q 11/00 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.11
 Data decăderii din drepturi2013.10.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200280