For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.11.2007 Examinarea preliminară 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 12.10.2012 Valabil până la 30.04.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3499
(21)Numarul depozituluia 2007 0281
(22)Data depozitului2007.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOFRONI Dumitru, MD; GUŢU Lilian, MD; TENNER Katja, DE; CERNÎI Anatol, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; BADER Michael, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament diferenţiat al cancerului endometrial
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/42 (2006.01); C12Q 1/25 (2006.01); A61K 31/282 (2006.01); A61K 31/57 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.10.12
 Data decăderii din drepturi2012.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200281