For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.12.2007 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2009 Eliberarea brevetului (G2) 06.11.2013 Valabil până la 31.05.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 06.11.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3619
(21)Numarul depozituluia 2007 0301
(22)Data depozitului2007.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu medicamentos nazal cu acţiune anticongestivă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61K 36/15 (2006.01); A61K 36/534 (2006.01); A61K 36/61 (2006.01); A61P 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.06
 Data decăderii din drepturi2013.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200301