For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.11.2007 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2009 Eliberarea brevetului (G2) 06.11.2012 Valabil pana la 31.05.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3714
(21)Numarul depozituluia 2007 0304
(22)Data depozitului2007.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiENACHI Mihail, MD; URSACHI Veaceslav, MD; TIGHINEANU Ion, MD; BURLACU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a microlaserului aleator
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2009
F1, BOPI 09/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01S 3/14 (2006.01); B81C 1/00 (2006.01); C01F 17/00 (2006.01); C01B 13/18 (2006.01); C01F 7/42 (2006.01); C25D 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.06
 Data decăderii din drepturi2012.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200304