For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.11.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2007 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2009 Publicarea cererii (A) 30.11.2009 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.05.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2010 Eliberarea brevetului (C2) 07.11.2012 Valabil pana la 31.05.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3975
(21)Numarul depozituluia 2007 0310
(22)Data depozitului2007.11.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; VIŞA Ion, RO; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(54)Titlul inventieiSistem de orientare a instalaţiei solare paraboloidale (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2010
B2, BOPI 11/2009
A, BOPI 07/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60K 16/00 (2006.01); F24J 2/54 (2008.01); F03G 6/06 (2008.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.07
 Data decăderii din drepturi2012.11.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200310