For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3975
(21)Numarul depozituluia 2007 0310
(22)Data depozitului2007.11.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; VIŞA Ion, RO; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(54)Titlul inventiei Sistem de orientare a instalaţiei solare paraboloidale (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60K 16/00 (2006.01); F24J 2/54 (2008.01); F03G 6/06 (2008.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.07
 Data decăderii din drepturi2012.11.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200310