For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3690
(21)Numarul depozituluia 2007 0313
(22)Data depozitului2007.11.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; MITCOV Dmitri, MD; DRAGALINA Galina, MD; BARBĂ Nicanor, MD; ANDRIEŞ Ion, MD; DEMENTIEV Igor, MD; CHIRIŢA Arcadi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie electrofotografic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/06 (2006.01); C08F 226/12 (2006.01); C07C 11/02 (2006.01); C07C 35/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.07
 Data decăderii din drepturi2012.11.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200313