For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.11.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.11.2007 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 07.11.2012 Valabil până la 31.05.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3690
(21)Numarul depozituluia 2007 0313
(22)Data depozitului2007.11.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; MITCOV Dmitri, MD; DRAGALINA Galina, MD; BARBĂ Nicanor, MD; ANDRIEŞ Ion, MD; DEMENTIEV Igor, MD; CHIRIŢA Arcadi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie electrofotografic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/06 (2006.01); C08F 226/12 (2006.01); C07C 11/02 (2006.01); C07C 35/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.07
 Data decăderii din drepturi2012.11.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200313