For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3888
(21)Numarul depozituluia 2007 0314
(22)Data depozitului2007.11.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAMAN Mihail, MD; GAŞIN Petru, MD; ROBU Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a nanocompozitului fotoluminescent din CdS şi polimeri organici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); C01G 11/02 (2006.01); C08L 39/06 (2006.01); C08L 29/04 (2006.01); C09K 11/54 (2006.01); C09K 11/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.12
 Data decăderii din drepturi2012.11.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200314