For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.11.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.02.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 22.11.2012 Valabil pana la 31.05.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3802
(21)Numarul depozituluia 2007 0320
(22)Data depozitului2007.11.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBONDARI Lidia, MD; COŞMAN Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al dicroceliozei la ovine
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2009
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4184 (2006.01); A61D 7/00 (2006.01); A61P 33/10 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01); A61P 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.22
 Data decăderii din drepturi2012.11.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200320