For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.11.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea cererii (A) 31.03.2010 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.09.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2010 Eliberarea brevetului (C2) 23.11.2013 Valabil pana la 31.05.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4027
(21)Numarul depozituluia 2007 0321
(22)Data depozitului2007.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiMarcaj individual de identificare şi procedeu de formare a acestuia
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2010
B2, BOPI 03/2010
A, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 5/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); G07D 7/00 (2006.01); G07D 7/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.23
 Data decăderii din drepturi2013.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200321