For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4027
(21)Numarul depozituluia 2007 0321
(22)Data depozitului2007.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Marcaj individual de identificare şi procedeu de formare a acestuia
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 5/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); G07D 7/00 (2006.01); G07D 7/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.23
 Data decăderii din drepturi2013.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200321