For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.12.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.02.2008 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 11.12.2012 Valabil până la 30.06.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3571
(21)Numarul depozituluia 2007 0332
(22)Data depozitului2007.12.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD; POPEL Svetlana, MD; DICHINA Alla, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a sucului din tulpini de sorg zaharat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C13D 1/02 (2006.01); C13D 3/00 (2006.01); C13D 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.11
 Data decăderii din drepturi2012.12.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200332