For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.01.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.02.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 10.01.2010 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3645
(21)Numarul depozituluia 2008 0005
(22)Data depozitului2008.01.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.01.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; SURGUCI Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; SURGUCI Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; SURGUCI Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al hemoragiilor uterine hipotonice postnatale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2009
F1, BOPI 07/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61K 31/5575 (2006.01); A61P 7/04 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.01.10
 Data decăderii din drepturi2010.01.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200005