For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.01.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.02.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 10.01.2010 Valabil până la 31.07.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3645
(21)Numarul depozituluia 2008 0005
(22)Data depozitului2008.01.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.01.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; SURGUCI Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; SURGUCI Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFRIPTU Valentin, MD; GHICAVÎI Victor, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; GUŢU Lilian, MD; SURGUCI Mihail, MD; STRATU Ecaterina, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al hemoragiilor uterine hipotonice postnatale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61K 31/5575 (2006.01); A61P 7/04 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.01.10
 Data decăderii din drepturi2010.01.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200005