For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.01.2008 Deschiderea fazei nationale 26.02.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.06.2008 Publicarea cererii PCT (A) 31.07.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2012 Eliberarea brevetului (C1) 21.06.2024 24.07.2024 Valabil pana la 24.07.2025 Achitarea taxei de mentinere 24.07.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4116
(21)Numarul depozituluia 2008 0006
(22)Data depozitului2006.07.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.06.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiISHIHARA Yoshiaki, JP; TSURUTA Tatsuhiko, JP;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD, JP;
(54)Titlul inventieiSuspensie erbicidă de sulfoniluree pe bază de apă, procedeu de combatere a plantelor nedorite sau inhibare a creşterii lor şi procedeu de stabilizare a compusului erbicid de sulfoniluree
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2012
B1, BOPI 07/2011
A, BOPI 06/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 47/36 (2006.01); A01N 25/22 (2006.01); A01P 13/00 (2006.01);
(19)TaraJP
(41)Data publicarii cererii2008.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.07.31
(47)Data eliberării brevetului2012.02.29
(30)Prioritatea2005-231841, 2005.08.10, JP; 2005-326623, 2005.11.10, JP
(74)ReprezentantSOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia, EGOROV Tamara, TIMONIN Alexandru, BANTAŞ Valentina
(85)Data deschiderii fazei nationale2008.01.10
(86)Cerere internationalaPCT/JP2006/315065, 2006.07.24
(87)Publicarea cererii internationaleWO 2007/018060 A1, 2007.02.15
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200006