For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3974
(21)Numarul depozituluia 2008 0017
(22)Data depozitului2008.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.01.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTOPALA Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOPALA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTOPALĂ Pavel, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de durificare a suprafeţelor metalice prin descărcări electrice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 1/00 (2006.01); B23H 1/06 (2006.01); B23H 1/08 (2006.01); B23H 7/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.01.23
 Data decăderii din drepturi2013.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200017