For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.01.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.04.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2009 Eliberarea brevetului (G2) 24.01.2013 Valabil până la 31.07.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3764
(21)Numarul depozituluia 2008 0019
(22)Data depozitului2008.01.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.01.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; AGARCOV Mihail, MD; BALABAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Malaxor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 17/00 (2006.01); B01F 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.01.24
 Data decăderii din drepturi2013.01.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200019