For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3791
(21)Numarul depozituluia 2008 0021
(22)Data depozitului2008.01.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.01.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; PÂNTEA Maria, MD; MELNICENCO Ludmila, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; HAREA Ion, MD; BEJAN Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a culturilor sâmburoase
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/06 (2006.01); A01N 25/02 (2006.01); A01N 59/00 (2006.01); A01N 59/14 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01N 65/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.01.25
 Data decăderii din drepturi2013.01.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200021