For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.01.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.02.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 25.01.2013 Valabil pana la 31.07.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3791
(21)Numarul depozituluia 2008 0021
(22)Data depozitului2008.01.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.01.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; PÂNTEA Maria, MD; MELNICENCO Ludmila, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; HAREA Ion, MD; BEJAN Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a culturilor sâmburoase
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2009
F1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/06 (2006.01); A01N 25/02 (2006.01); A01N 59/00 (2006.01); A01N 59/14 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01N 65/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.01.25
 Data decăderii din drepturi2013.01.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200021