For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2009 Eliberarea brevetului (G2) 04.02.2013 Valabil pana la 31.08.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3716
(21)Numarul depozituluia 2008 0031
(22)Data depozitului2008.02.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; JALBĂ Vitalii, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a suplimentului vitamino-proteic furajer
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/06 (2006.01); C12F 3/10 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); A23L 1/302 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07D 487/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.02.04
 Data decăderii din drepturi2013.02.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200031