For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 21.02.2013 Valabil pana la 31.08.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3676
(21)Numarul depozituluia 2008 0053
(22)Data depozitului2008.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJERU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi metodă de tratament al cataractei senile
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.02.21
 Data decăderii din drepturi2013.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200053