For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.05.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (G2) 22.02.2013 Valabil pana la 31.08.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3894
(21)Numarul depozituluia 2008 0056
(22)Data depozitului2008.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDMITRIEV Serghei, MD; DEMENTIEV Igor, MD; GOGLIDZE Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Sesizor de gaze în baza semiconductorilor halcogenici sticloşi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/12 (2006.01); C01G 28/00 (2006.01); C01B 19/04 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01); H01L 21/18 (2006.01); H01L 21/203 (2006.01); H01L 23/15 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.02.22
 Data decăderii din drepturi2013.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200056