For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3729
(21)Numarul depozituluia 2008 0061
(22)Data depozitului2008.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.04.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞEPELI Felix, MD; MACAEV Fliur, MD; ŞEPELI Diana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a etil-5-hidroxi-1,2-dimetil-1H-3-indolcarboxilatului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/42 (2006.01); C07D 209/04 (2006.01); C07D 209/08 (2006.01); A61K 31/404 (2006.01); A61P 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.28
 Data decăderii din drepturi2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200061