For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.05.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2009 Eliberarea brevetului (G2) 28.02.2014 Valabil pana la 06.08.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3729
(21)Numarul depozituluia 2008 0061
(22)Data depozitului2008.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.04.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞEPELI Felix, MD; MACAEV Fliur, MD; ŞEPELI Diana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a etil-5-hidroxi-1,2-dimetil-1H-3-indolcarboxilatului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/42 (2006.01); C07D 209/04 (2006.01); C07D 209/08 (2006.01); A61K 31/404 (2006.01); A61P 9/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.28
 Data decăderii din drepturi2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200061