For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.04.2008 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2009 Eliberarea brevetului (G2) 05.03.2014 Valabil pana la 31.10.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3846
(21)Numarul depozituluia 2008 0064
(22)Data depozitului2008.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; GHEORGHE Adrian, CH; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiStaţie hidraulică cu ax orizontal
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2009
F1, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 13/00 (2006.01); F03B 7/00 (2006.01); F03B 13/18 (2006.01); F03B 13/22 (2006.01); F03B 17/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.03.05
 Data decăderii din drepturi2014.03.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200064