For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3777
(21)Numarul depozituluia 2008 0065
(22)Data depozitului2008.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"VLANIX - SM" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRODSCHII Vadim, RU; MACOVEI Victor, MD; BRODSCHII Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"VLANIX - SM" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a elementelor de construcţie cu suprafaţa în relief din amestec vârtos de beton şi utilaj de fasonare a vibropresei pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28B 1/08 (2006.01); B28B 3/04 (2006.01); E04C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
(74)ReprezentantSCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.06
 Data decăderii din drepturi2016.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Contestaţii
Data contestaţiei: 2017.08.25
Obiectul contestat: privind restabilirea drepturilor
Contestatarul: "VLANIX - SM" S.R.L.
Data examinării: 2017.11.21
Data hotărârii: 2017.11.21
Instanţa: Comisia de Contestatii
Hotărârea: Prin notificarea nr. 12627 din 2017.11.21 s-a comunicat despre faptul că cererea nr. 4309 din 2017.08.25 se consideră nedepusă din cauza neîndeplinirii conditiilor stabilite conform notificării nr. 10164 din 2017.09.13 (neachitarea taxei pentru restabilirea în drepturi).
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200065