For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.03.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2009 Eliberarea brevetului (G2) 07.03.2016 Valabil pana la 30.09.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3724
(21)Numarul depozituluia 2008 0068
(22)Data depozitului2008.03.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNCUŢA Diana, MD; RUDIC Valeriu, MD; GODOROJA Pavel, MD; LUPAN Ion, MD; PARII Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al stomatitei herpetice de grad mediu şi grav
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/05 (2006.01); A61K 8/23 (2006.01); A61K 31/167 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61P 31/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.07
 Data decăderii din drepturi2016.03.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200068