For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3731
(21)Numarul depozituluia 2008 0076
(22)Data depozitului2008.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; GĂINĂ Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de denocivizare a deşeurilor obţinute în urma demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12F 3/00 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); A62D 3/30 (2007.01); A62D 3/36 (2007.01); A62D 101/20 (2007.01); C01C 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.18
 Data decăderii din drepturi2013.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200076