For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.03.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.06.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 20.03.2013 Valabil până la 30.09.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3793
(21)Numarul depozituluia 2008 0081
(22)Data depozitului2008.03.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; SPRÎNCEAN Elvira, MD; MAXIMUK Evghenii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de procesare a zerului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 21/00 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.20
 Data decăderii din drepturi2013.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200081