For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.03.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.11.2008 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 28.03.2013 Valabil până la 30.09.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.01.2021 28.03.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3895
(21)Numarul depozituluia 2008 0093
(22)Data depozitului2008.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; ROBU Ştefan, MD; MITCOV Dmitri, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD; PRISACAR Alexandru, MD; SERGHEEV Serghei, MD; TRIDUH Ghenadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie foto- şi electronostructurabil
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03C 1/73 (2006.01); G03G 5/07 (2006.01); C08F 226/12 (2006.01); C08F 226/10 (2006.01); C08F 210/14 (2006.01); C07C 19/07 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.28
 Data decăderii din drepturi2013.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200093