For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3895
(21)Numarul depozituluia 2008 0093
(22)Data depozitului2008.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valeriu, MD; ROBU Ştefan, MD; MITCOV Dmitri, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD; PRISACAR Alexandru, MD; SERGHEEV Serghei, MD; TRIDUH Ghenadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Purtător de informaţie foto- şi electronostructurabil
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03C 1/73 (2006.01); G03G 5/07 (2006.01); C08F 226/12 (2006.01); C08F 226/10 (2006.01); C08F 210/14 (2006.01); C07C 19/07 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.28
 Data decăderii din drepturi2013.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200093