For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.03.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.05.2008 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2009 Eliberarea brevetului (G2) 31.03.2013 Valabil până la 30.09.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 25.09.2020 31.03.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3883
(21)Numarul depozituluia 2008 0097
(22)Data depozitului2008.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHADJIU Svetlana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHADJIU Svetlana, MD; ILICIUC Ion, MD; OLARU Tamara, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHADJIU Svetlana, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronosticare a evoluţiei dezvoltării sistemului nervos central la făt
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/0476 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.31
 Data decăderii din drepturi2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200097