For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3983
(21)Numarul depozituluia 2008 0104
(22)Data depozitului2008.04.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.04.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCHIAN Ghenadie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIAN Ghenadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCHIAN Ghenadie, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem şi procedeu de administrare centralizată a comenzilor de taxi
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G07C 5/00 (2006.01); H04B 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.11.30
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
(74)ReprezentantCOTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.10
 Data decăderii din drepturi2012.04.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200104