For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3695
(21)Numarul depozituluia 2008 0110
(22)Data depozitului2008.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.04.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; MARINESCU Marina, MD; HAREA Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Emulsie pentru tratarea fructelor de măr
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 25/00 (2006.01); A01G 7/00 (2006.01); C11C 3/04 (2006.01); C11C 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.23
 Data decăderii din drepturi2013.04.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200110