For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.09.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (C2) 24.04.2013 Valabil pana la 31.10.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3898
(21)Numarul depozituluia 2008 0115
(22)Data depozitului2008.04.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZASAVIŢCHI Efim, MD; ŞEPTIŢCHI Anatolie, MD; CARAGHENOV Daniil, MD; KIM Nikolai, RU; GARABA Ion, MD; POTAPOV Evghenii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiStand de laborator pentru testarea compoziţiilor pirotehnice antigrindină  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2010
B1, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 15/00 (2006.01); G01M 9/06 (2006.01); G01M 9/02 (2006.01); G01N 33/22 (2006.01); F42B 15/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.24
 Data decăderii din drepturi2013.04.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200115