For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.09.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (C2) 24.04.2013 Valabil până la 31.10.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.09.2020 24.04.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3898
(21)Numarul depozituluia 2008 0115
(22)Data depozitului2008.04.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZASAVIŢCHI Efim, MD; ŞEPTIŢCHI Anatolie, MD; CARAGHENOV Daniil, MD; KIM Nikolai, RU; GARABA Ion, MD; POTAPOV Evghenii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Stand de laborator pentru testarea compoziţiilor pirotehnice antigrindină
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 15/00 (2006.01); G01M 9/06 (2006.01); G01M 9/02 (2006.01); G01N 33/22 (2006.01); F42B 15/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.24
 Data decăderii din drepturi2013.04.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200115