For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3898
(21)Numarul depozituluia 2008 0115
(22)Data depozitului2008.04.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZASAVIŢCHI Efim, MD; ŞEPTIŢCHI Anatolie, MD; CARAGHENOV Daniil, MD; KIM Nikolai, RU; GARABA Ion, MD; POTAPOV Evghenii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Stand de laborator pentru testarea compoziţiilor pirotehnice antigrindină
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 15/00 (2006.01); G01M 9/06 (2006.01); G01M 9/02 (2006.01); G01N 33/22 (2006.01); F42B 15/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.24
 Data decăderii din drepturi2013.04.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200115