For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.05.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (G2) 07.05.2013 Valabil pana la 30.11.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3938
(21)Numarul depozituluia 2008 0119
(22)Data depozitului2008.05.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; CAZACU Igor, MD; NISTOR Lilian, MD; GUBAN Liviu, MD; CĂLDARE Roman, MD; FALA Valentina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; CAZACU Igor, MD; NISTOR Lilian, MD; GUBAN Liviu, MD; CĂLDARE Roman, MD; FALA Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; CAZACU Igor, MD; NISTOR Lilian, MD; GUBAN Liviu, MD; CĂLDARE Roman, MD; FALA Valentina, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al parodontitei migratoare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2010
F1, BOPI 07/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 7/00 (2006.01); A61C 7/12 (2006.01); A61C 7/20 (2006.01); A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.07
 Data decăderii din drepturi2013.05.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200119