For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.05.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 07.05.2014 Valabil pana la 30.11.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3904
(21)Numarul depozituluia 2008 0120
(22)Data depozitului2008.05.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD; BURLACU Valeriu, MD; RUDIC Valeriu, MD; FALA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFALA Valeriu, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru peliculă medicamentoasă biosolubilă pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului şi al leziunilor mucoasei cavităţii bucale (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2010
F1, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 8/02 (2006.01); A61K 9/22 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/31 (2006.01); A61K 31/10 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61Q 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru, DUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.05.07
 Data decăderii din drepturi2014.05.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200120