For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.05.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.01.2009 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (C2) 08.05.2014 Valabil pana la 30.11.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3963
(21)Numarul depozituluia 2008 0124
(22)Data depozitului2008.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de aplicare a nanomarcajului de identificare nedetaşabil
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2010
B1, BOPI 09/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01); B22F 7/00 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.09.30
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.05.08
 Data decăderii din drepturi2014.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200124