For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3963
(21)Numarul depozituluia 2008 0124
(22)Data depozitului2008.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de aplicare a nanomarcajului de identificare nedetaşabil
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01); B22F 7/00 (2006.01); B41M 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.09.30
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.05.08
 Data decăderii din drepturi2014.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200124