For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3772
(21)Numarul depozituluia 2008 0125
(22)Data depozitului2008.05.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITAR PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOFRONI Dumitru, MD; CLIPCA Ivana, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; BULAT Iurie, MD; GHINDA Serghei, MD; SOFRONI Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al cancerului glandei mamare cu metastaze
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/24 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.12
 Data decăderii din drepturi2013.05.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:9307, 2008.08.26
Datele iniţiale:SOFRONI Dumitru, MD; CLIPCA Ivana, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULAT Iurie, MD; GHINDA Serghei, MD; SOFRONI Larisa, MD;
Datele finale:GULEA Aurelian, MD; SOFRONI Dumitru, MD; CLIPCA Ivana, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULAT Iurie, MD; GHINDA Serghei, MD; SOFRONI Larisa, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200125