For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.05.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 08.10.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2009 Eliberarea brevetului (G2) 12.05.2013 Valabil până la 30.11.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3772
(21)Numarul depozituluia 2008 0125
(22)Data depozitului2008.05.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOFRONI Dumitru, MD; CLIPCA Ivana, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; BULAT Iurie, MD; GHINDA Serghei, MD; SOFRONI Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al cancerului glandei mamare cu metastaze
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/24 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.12
 Data decăderii din drepturi2013.05.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:9307, 2008.08.26
Datele iniţiale:SOFRONI Dumitru, MD; CLIPCA Ivana, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULAT Iurie, MD; GHINDA Serghei, MD; SOFRONI Larisa, MD;
Datele finale:GULEA Aurelian, MD; SOFRONI Dumitru, MD; CLIPCA Ivana, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULAT Iurie, MD; GHINDA Serghei, MD; SOFRONI Larisa, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200125