For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3674
(21)Numarul depozituluia 2008 0130
(22)Data depozitului2008.05.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; MASCENCO Natalia, MD; FLOREA Vasile, MD; LUNCAŞU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD; BIVOL Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de profilaxie şi tratament al ectoparazitozelor la găini
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 36/81 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.14
 Data decăderii din drepturi2015.05.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200130