For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.05.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 19.05.2013 Valabil pana la 30.11.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3915
(21)Numarul depozituluia 2008 0133
(22)Data depozitului2008.05.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOCU Maria, MD; MANOLE Ştefan, MD; RYBAK-AKIMOVA Elena, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea 9-(1',2'-naftil)-4-metil- 7 - t iometil- 5 ,6,8-triazanon-2,4,6,8-tetraenato(-)-1',2-diolato(-)-O 1 ',O 2 ,N 5 ,N 8 -cupru(II) în calitate de colorant pentru polimerii termoplastici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 26/02 (2006.01); C09B 45/18 (2006.01); C09B 56/02 (2006.01); C07C 281/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.19
 Data decăderii din drepturi2013.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200133