For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.05.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.06.2008 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2009 Eliberarea brevetului (G2) 19.05.2014 Valabil până la 30.11.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3713
(21)Numarul depozituluia 2008 0135
(22)Data depozitului2008.05.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Irina Crina Anca, RO; LUCA Constantin, RO; VASILACHE Viorica, RO; SANDU Andrei Victor, RO; HAYASHI Mikiko, JP; SANDU Andrei-Victor, RO; CIOBANU Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a domeniului normal de variaţie a echilibrului hidric
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 5/02 (2006.01); G01N 33/36 (2006.01); G01N 33/46 (2006.01); G01N 22/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.05.19
 Data decăderii din drepturi2014.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200135