For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.05.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2009 Eliberarea brevetului (G2) 28.05.2017 Valabil pana la 30.11.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3830
(21)Numarul depozituluia 2008 0147
(22)Data depozitului2008.05.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.05.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOPESCU Liuba, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; CARAUŞ Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPESCU Liuba, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; CARAUŞ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOPESCU Liuba, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; CARAUŞ Alexandru, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de pronostic al evoluţiei remodelării ventriculului stâng în disfuncţia diastolică de geneză hipertensivă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2009
F1, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/02 (2006.01); A61B 5/0205 (2006.01); A61B 5/20 (2006.01); A61B 5/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.05.28
 Data decăderii din drepturi2017.05.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200147