For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3841
(21)Numarul depozituluia 2008 0152
(22)Data depozitului2008.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; PETRENKO Petr, MD; POPOVSCHI Lilia, MD; SIMONOV Iurie, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Octahidrat al di( m -4,4 ' -dipiridil)-di{ m -[4-cloro-2-(2-hidroxietilimino)metil-fenol at o(1-)(O,N,O fenoxi )]-[ m -4-cloro-2-(2-hidroxietilimino)metil-fenol at o(2-)-(O,N,O fenoxi ,Cl)]nitratocupru-cupru} cu proprietăţi de dielectric
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 251/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.06.04
 Data decăderii din drepturi2013.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200152