For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.06.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.06.2008 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 04.06.2013 Valabil pana la 31.12.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3841
(21)Numarul depozituluia 2008 0152
(22)Data depozitului2008.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; PETRENKO Petr, MD; POPOVSCHI Lilia, MD; SIMONOV Iurie, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiOctahidrat al di(m-4,4'-dipiridil)-di{m-[4-cloro-2-(2-hidroxietilimino)metil-fenolato(1-)(O,N,Ofenoxi)]-[m-4-cloro-2-(2-hidroxietilimino)metil-fenolato(2-)-(O,N,Ofenoxi,Cl)]nitratocupru-cupru} cu proprietăţi de dielectric
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2010
F1, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 251/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.06.04
 Data decăderii din drepturi2013.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200152