For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.06.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.06.2008 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 04.06.2013 Valabil până la 31.12.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 04.06.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3841
(21)Numarul depozituluia 2008 0152
(22)Data depozitului2008.06.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; PETRENKO Petr, MD; POPOVSCHI Lilia, MD; SIMONOV Iurie, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Octahidrat al di( m -4,4 ' -dipiridil)-di{ m -[4-cloro-2-(2-hidroxietilimino)metil-fenol at o(1-)(O,N,O fenoxi )]-[ m -4-cloro-2-(2-hidroxietilimino)metil-fenol at o(2-)-(O,N,O fenoxi ,Cl)]nitratocupru-cupru} cu proprietăţi de dielectric
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 251/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.06.04
 Data decăderii din drepturi2013.06.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200152