For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.06.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.09.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 11.06.2013 Valabil pana la 31.12.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3911
(21)Numarul depozituluia 2008 0155
(22)Data depozitului2008.06.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DÉLORT Anne-Marie, FR; MAILHOT Gilles, FR; CINCILEI Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiReactor foto-biocatalitic combinat pentru epurarea distructivă a apelor uzate de compuşi organici greu degradabili
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2010
F1, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/32 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); C02F 1/74 (2006.01); C02F 3/10 (2006.01); C02F 9/04 (2006.01); C02F 9/08 (2006.01); C02F 9/14 (2006.01); B01D 24/04 (2006.01); B01D 24/16 (2006.01); B01D 39/04 (2006.01); C02F 101/30 (2006.01); C02F 103/14 (2006.01); C02F 103/26 (2006.01); C02F 103/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.06.11
 Data decăderii din drepturi2013.06.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200155