For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.06.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.09.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2010 Eliberarea brevetului (G2) 21.07.2024 12.06.2025 Valabil pana la 12.06.2026 Achitarea taxei de mentinere 12.06.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3969
(21)Numarul depozituluia 2008 0158
(22)Data depozitului2008.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.09.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOLGOPOLOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOLGOPOLOV Vladimir, MD; DOLGOPOLOV Irina, MD; DOLGOPOLOV Alexei, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOLGOPOLOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de confecţionare a acului macazului de cale ferată
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2010
F1, BOPI 10/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E01B 7/00 (2006.01); E01B 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.10.31
(47)Data eliberării brevetului2010.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.12
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:5850, 2009.06.03
Datele iniţiale:DOLGOPOLOV Vladimir, MD;
Datele finale:DOLGOPOLOV Vladimir, MD; DOLGOPOLOV Irina, MD; DOLGOPOLOV Alexei, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200158