For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.06.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.12.2008 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (C2) 17.06.2014 Valabil pana la 31.12.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3842
(21)Numarul depozituluia 2008 0163
(22)Data depozitului2008.06.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.12.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; PONOMARIOV Irina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului spumant cu proprietăţi  de spumare avansate
(13)Codul documentului
C2, BOPI 02/2010
B1, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.17
 Data decăderii din drepturi2014.06.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200163