For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.06.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.11.2008 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 25.06.2014 Valabil până la 31.12.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.10.2021 25.06.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3798
(21)Numarul depozituluia 2008 0172
(22)Data depozitului2008.06.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGARABA Angela, MD; BENDELIC Eugen, MD; FRIPTU Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de stabilire a conduitei naşterii la gravidele cu miopie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); A61B 8/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.25
 Data decăderii din drepturi2014.06.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200172